Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
4561 87a7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaKaviah Kaviah
0488 c3b3
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaNekoii Nekoii
3523 ce63
Reposted fromnepotism nepotism viaNekoii Nekoii

April 15 2018

7454 7c2e
Reposted fromcaligula caligula viaintotheblack intotheblack

March 21 2018

"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viamyfuckingreality myfuckingreality

March 19 2018

4840 ea1b 500
Reposted fromepemergina epemergina


Corpse Nouveau
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
5534 9e58
Reposted fromrenegade4ever renegade4ever
5538 ff09 500
Reposted fromdossya dossya
1426 4e6d 500
Reposted fromomphh omphh viaNekoii Nekoii

March 14 2018

8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad vianayantara nayantara
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vianayantara nayantara
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek vianayantara nayantara
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianayantara nayantara
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars vianayantara nayantara
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianayantara nayantara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl