Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

4703 fd6c 500
Reposted frommonique92 monique92
4767 addf 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi
Sponsored post
 
 
5277 f069 500
Reposted fromSulejman Sulejman
6079 842f
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek

August 21 2018

3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaguerriera guerriera

August 05 2018

6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera

April 25 2018

Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
4561 87a7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaKaviah Kaviah
0488 c3b3
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaNekoii Nekoii
3523 ce63
Reposted fromnepotism nepotism viaNekoii Nekoii

April 15 2018

7454 7c2e
Reposted fromcaligula caligula viaintotheblack intotheblack

March 21 2018

"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viamyfuckingreality myfuckingreality

March 19 2018

4840 ea1b 500
Reposted fromepemergina epemergina


Corpse Nouveau
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
5534 9e58
Reposted fromrenegade4ever renegade4ever
5538 ff09 500
Reposted fromdossya dossya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...